פרטי התקנון בלינק הזה


ללמוד לכתוב תסריט וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<
>>>לקביעת ייעוץ אישי<<<