תודה על הכל אהובה. היה כיף ולמדתי המון. הכתיבה השתחררה.