שאלון התסריטאות - גיורא חמיצר על "לא"

מה ה"לא" הכי מעליב שקיבל גיורא חמיצר? ואיך זה גם הצליח להעליב אותי?

 

רוצים לגלות דרכי התמודדות עם תשובה שלילית? כנסו ל-https://www.draftrishon.co.il/he/news/151