הבמאי עודד רז ('מכתוב', 'כדברא', 'דאנסטורי' ועוד)

תודה עודד הנפלא

על פירוט בתסריט - על משהו קטן אך חשוב שצריך לזכור כשכותביםות תסריט (בעיקר בסדרה מרובת פרקים)


על עבודה של במאי מול תסריט