שש שנים אחרי הבלוג הראשון על המבנה בו עוד יכולתי להרכיב את שניהם על אופניים, הבמביני מסכימים להקליט איתי בלוג נוסף על חשיבות המבנה התסריטאי:


איך לכתוב תסריט טוב?

מזמינה אותך ללכת איתי צעד אחר צעד בכתיבת והגשת התסריט שלך

קורס תסריטאות

 
ללמוד לכתוב תסריט וליהנות מהדרך
סדנאות תסריטאות עם דניאלה דורון