חבריםות, אנחנו כאן בגלל סיבה מסוימת. התסריט שלנו לא צריך רק להעביר את הזמן של הסרט/ הפרק.
הוא צריך להעביר את הצופים חוויה, הוא צריך לרתק. ובשביל זה, אנחנו צריכיםות להשתמש בכל האמצעים שיש לנו:
10 אצבעות ודימיון. 

איך לכתוב תסריט טוב?

מזמינה אותך ללכת איתי צעד אחר צעד בכתיבת והגשת התסריט שלך

קורס תסריטאות אונליין

ללמוד לכתוב תסריט וליהנות מהדרך
תסריטאות עם דניאלה דורון