* ויש תרגילון בסוף!


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<