רמז: הוא מתחיל ונגמר באות ס'


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<