קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט קולנוע שמחה לבשר לציבור היוצרים על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. הגשת בקשות התמיכה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום ג', ה-15.3.2016.

לאחר שילובה המוצלח של מערכת הגשת בקשות התמיכה המקוונת במהלך שנת 2015, החל מהמועד הקרוב בקשות תמיכה יתקבלו רק דרך אתר האינטרנט של הקרן, ואין יותר אפשרות הגשה של בקשות תמיכה מודפסות למשרדי הקרן. כתובת אתר הבקשות היא: http://submit.cinemaproject.org.il

אנא שימו לב כי נערכו מספר עדכונים בכללים ובנהלים להגשת בקשות תמיכה. חובה על היוצרים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הזה

בין השאר, אנא שימו לב לדגשים הבאים מתוך הכללים והנהלים של הקרן:

1. בתחום הפקת והשלמת סרטים עלילתיים באורך מלא רשאים להגיש בקשות רק מפיקים בעלי ניסיון מקצועי הולם (פרט לבקשות תמיכה בסרטים עלילתיים באורך מלא דלי תקציב או בפיתוח תסריט). לא יתקבלו בקשות לתמיכה בהפקת והשלמת סרטים עלילתיים באורך מלא שלא הוגשו על ידי מפיק סרטים בעל נסיון הולם. פירוט הניסיון הנדרש ממפיק המבקש להגיש בקשת תמיכה בהפקת או השלמת סרט עלילתי באורך מלא מופיע במסמך הכללים והנהלים.

2. בכל תחומי הבקשות רשאים להגיש אך ורק במאים ותסריטאים בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי הולם. פירוט הניסיון הנדרש מופיע במסמך הכללים והנהלים.

3. לא ניתן להגיש יותר משתי בקשות תמיכה נפרדות בכל תחום על ידי אותו מגיש.

4. ניתן להגיש בקשות שנדחו על ידי פרויקט עוד פעמיים נוספות בלבד. לא ניתן להגיש בקשה שנדחתה שלוש פעמים.

5. אתר הגשת בקשות התמיכה תומך בדפדפנים הבאים: Google Chrome, Firefox, IE9+, Safari

6. ניתן להגיש מסמכים בקבצים פורמט PDF בלבד. קבצים שגודלם מעל MB10 לא יתקבלו.

7. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה לוודא קבלת מספר הגשה ודוא"ל המאשר את הגשתה.

8. מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בה הוגשו.

דגשים אלו אינם באים במקום מסמך הכללים ונהלים המלא של הקרן, המופיע במלואו לעיל, וזמין להורדה באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע. חובה על כל מגיש בקשה לקרוא את מסמך הכללים והנהלים המלא בעיון. הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.
הגשת הבקשות המקוונת תיעשה דרך אתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע, ותיעשה באמצעות הקלדת פרטי טופס הבקשה ישירות לאתר, וצירוף המסמכים הדרושים בקבצים בפורמט PDF. אנו ממליצים להכין את כל הקבצים הדרושים מראש, טרם תחילת הליך הגשת בקשת התמיכה.
בהצלחה!