המיזם המשותף לתוכן יהודי והסיפור העברי על המסך

קרן אבי חי וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, חברו יחד במטרה לפעול במשותף, תוך איגוד משאבים, לקידום יוזמות ותכניות המציגות את העושר והמגוון שבסיפור העברי והתרבות והזהות היהודית.
יעדי המיזם:
העשרת המסך בתכנים המציגים את העושר והמגוון של התרבות והזהות היהודית ישראלית ומורשתה.
העשרת יוצרי קולנוע מכל גווני הקשת התרבותית והחברתית בעיסוק, פרשנות, והתחבטות בשאלות מכוננות של זהות יהודית-ישראלית כמקורות השראה ליצירתם.
שימוש בכוחם של הסרטים כקטליזטור לדיון ושיח סביב הנושאים והקונפליקטים המוצגים בהם, באמצעות פעילות חינוכית,כנסים וימי עיון
שילוב כוחות, איגום משאבים ושיתופי פעולה להרחבת הפעילות בתחום ולמתן מענה לצורך בכמות לצד איכות, במטרה לקיים דיאלוג רציף ועקבי עם הצופה.
נפתח מועד הגשה חדש לפרויקטים תיעודיים/עלילתיים במסלול הפקה בלבד
המועד האחרון להגשה: 9.11.2016
תשובות צפויות להתקבל במהלך חודש פברואר 2017
להגשות המקוונות :

לתשומת לבכם:
א. לצורך הגשת הבקשה ובנוסף למילוי פרטים טכניים אודות הפרויקט והיוצרים, יש להכין את המסמכים הבאים בקבצי WORD:
לפרויקט תיעודי:
1. סינופסיס – עד עמוד אחד.
2. תיאור הפרויקט (מהלך אירועים, קונספט קולנועי, תיאור דמויות עיקריות, עיקרי תחקיר) – בהיקף של 5-10 עמודים.
3. הצהרת כוונות (קשר אישי לנושא, מסר עיקרי, התאמה למטרות המיזם) – בהיקף של עד 2 עמודים
4. קורות חיים תסריטאי/במאי/מפיק.
5. לוח זמנים להפקה
6. תקציב מלא.
7. הצהרת זכויות על יצירה מקורית או מעובדת.
8. אופציונאלי – עיקרי תחקיר (אם יש בתחקיר להוסיף על תיאור הפרויקט).
9. חומרים מצולמים (רצוי מאוד) – סצינות לדוגמא, הצגת הדמויות הראשיות, דוגמאות או רפרנסים לסגנון הסרט, חומרי תחקיר וכדומה.
לפרויקט עלילתי באורך מלא:
1. סינופסיס – עד עמוד אחד.
2. טריטמנט הכולל פירוט של מהלך האירועים בתסריט, תיאור דמויות, הצהרת כוונות – היקף של 5-10 עמודים. בעברית ובאנגלית.
3. תסריט מלא.
4. תיאור דמויות עיקריות (לרבות פרטים על הדמויות, אופיין והתהליך העובר עליהן בסרט – באופן מתומצת).
5. הצהרת כוונות (קשר אישי לנושא, מסר עיקרי, התאמה למטרות המיזם) – בהיקף של עד 2 עמודים
6. קורות חיים תסריטאי/במאי/מפיק.
7. לוח זמנים להפקה.
8. תקציב מלא.
9. הצהרת זכויות על יצירה מקורית או מעובדת.
10. חומרים מצולמים (במידה וקיימים) – סצינות לדוגמא, הצגת הדמויות הראשיות, דוגמאות או רפרנסים לסגנון הסרט, חומרי תחקיר וכדומה; או עבודה קודמת של הבמאי.
לסדרת דרמה:
1. סינופסיס – עד עמוד אחד.
2. מתווה עלילתי של מהלך הסדרה לאורך עונה – בהיקף של 5-10 עמודים. בעברית ובאנגלית.
3. תסריט מלא של פרק אחד לפחות, רצוי בליווי סינופסיס של 2-3 פרקים נוספים.
4. תיאור דמויות עיקריות מפורט (לרבות קווי ההתפתחות שלהן לאורך עונה).
5. הצהרת כוונות (קשר אישי לנושא, מסר עיקרי, התאמה למטרות המיזם) – בהיקף של עד 2 עמודים.
6. קורות חיים תסריטאי/במאי/מפיק.
7. לוח זמנים להפקה.
8. תקציב מלא.
9. הצהרת זכויות על יצירה מקורית או מעובדת.
10. חומרים מצולמים (במידה וקיימים) – סצינות לדוגמא, הצגת הדמויות הראשיות, דוגמאות או רפרנסים לסגנון הסרט, חומרי תחקיר וכדומה; או עבודה קודמת של הבמאי.
ב. ההגשה מסתיימת ונקלטת במערכת רק לאחר שקיבלתם מספר הגשה. אנא ודאו שקיבלתם.
ג. מענה טכני להגשות ניתן לקבל באמצעות יצירת קשר עם צוות קרן גשר בטלפון 02-6228061 בין השעות 9:00-15:00 ובימי חול בלבד

ד. הצעות שיוגשו במועד זה לא ניתן יהיה להגיש למועד הכללי של קרן גשר בחודשים נובמבר ודצמבר.

בהצלחה!