תחרות הפיצ'ינג
המיזם המשותף של קרן רבינוביץ ופסטיבל הקולנוע הגאה ממשיך זאת השנה השמינית ויחולק לשני מסלולי הגשה: עלילתי ותיעודי. מצ"ב איגרת קול קורא והפרטים+ לינק להרשמה:

שני אירועי הפיצ'ינג יתקיימו במהלך הפסטיבל לקולנוע גאה (ה-1 ביוני עד ה-10 ביוני) כאשר מתוך כל הפרויקטים שיוגשו לפסטיבל ייבחרו עד 5 שיוזמנו להציגם מול צוות שופטים בינלאומי. מתוך חמשת המועמדים ייבחר פרויקט אחד שיזכה במענק תמיכה לפיתוח התסריט. הפרויקט ילווה באופן אישי על ידי אנשי הקרן וקבלת הסכום תהיה בהתאם לתנאים של קרן רבינוביץ.

מענק התמיכה במסלול סרט קולנוע תיעודי: 15,000 ש"חמענק התמיכה במסלול סרט קולנוע עלילתי: 25,000 ש"ח

מטרת הפיצ'ינג היא לעודד יצירה בנושאים העוסקים ומעסיקים את קהילת הלהט"ב בישראל.

היוצרים יכולים להיות חברי הקהילה אך גם ידידים וחברים מחוצה לה.
הסרטים הזוכים בפיצ'ינג יוצגו בבכורה ארצית במסגרת פסטיבל הקולנוע הגאה.

יש להעביר את טופס ההרשמה והנספחים הנוספים עד ה-10 למרץ, 2017 בשעה 13:00 לכתובת הפסטיבל: סינמטק תל אביב TLVFest פסטיבל הקולנוע הגאה, רחוב שפרינצק 2תל אביב, מיקוד 6473802

לינק להרשמה

הגשות סרטים

ניתן להגיש סרטים בכל ז'אנר. סרטים ארוכים וקצרים, עלילתיים ודוקומנטריים.

מצ"ב פרטים+ איגרת קול קורא בנושא.

בפסטיבל ישנם ארבעה מסלולי הגשה. שניים נושאי פרסים ושניים לא:
1. תחרות הסרט הישראלי הקצר – בכורה ישראלית בלבד (עד 40 דקות) – בכורות ישראליות בלבד, ההרשמה פתוחה לסרטים ישראלים שהפקתם הושלמה לאחר ינואר 2016 ושטרם הוקרנו או שודרו בישראל בכל מסגרת שהיא (כולל סטרימינג ברשת).
2. תחרות היצירה הצעירה – סרטי נוער (עד 40 דקות) – ההרשמה לתחרויות פתוחה לסרטים ישראלים שהפקתם הושלמה לאחר ינואר 2016.
3. סרטים ישראלים תיעודיים/עלילתיים באורך מלא (60 דקות מעלה) – ההרשמה לתחרויות פתוחה לסרטים ישראלים שהפקתם הושלמה לאחר ינואר 2016. סרטים ישראליים באורך מלא שיוקרנו בבכורה ארצית בפסטיבל לקולנוע גאה יוכלו להיות מועמדים להשתתף בתחרות הבינלאומית, בהתאם להחלטת צוות הלקטורה.
4. קצרים ישראלים – מחוץ לתחרות. (עד 40 דקות) – סרטים קצרים שהוקרנו או שודרו בישראל בכל מסגרת שהיא (כולל סטרימינג ברשת).

התאריך אחרון להגשת סרטים לפסטיבל הוא עד התאריך 15 למרץ 2017.

לינק להרשמה - כאן