קרן מקור מודיעה על הגשת בקשות לסיוע בפיתוח והפקה של: סרטים עלילתיים קצרים (עד 28 ד') וסרטי תעודה.  

תאריכי הגשת הבקשות - 15.3.17-15.6.17

את ההגשה יש להגיש במייל: [email protected] 

על פי האמור בהנחיות למגישים באתר הקרן www.kerenmakor.org.il

בהצלחה!