פסטיבל קולנוע דרום

11-15 ביוני 2017

רדו וחוו...

כל הפרטים פה - http://csf.sapir.ac.il/