הזמנה להגשת הצעות

1 .כאן - תאגיד השידור הציבורי מזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות דרמה מתוסרטות. היצירה הישראלית היא מעמודי התווך של השידור הציבורי ואנו מאמינים בכוחה לעורר הזדהות ומחשבה בקרב קהל רחב ומגוון, להעשיר את השיח התרבותי ולקדם שיח ציבורי. לתוכן המקורי יש איכות ויראלית, והוא זוכה לתפוצה רחבה וצפייה מרובה גם ברשת. יינתן יתרון להצעות שישלבו תוכן והתאמות ייחודיות ומקוריות לשידור גם בפלטפורמות הדיגיטליות וברדיו. 

2 .לתשומת לבכםן! הקול הקורא הוא שנתי, כך שניתן להגיש הצעות לאורך השנה ובהתאם למועדים המפורטים בסעיף 5 .עם זאת, ייתכן ויהיו שינויים בסוג הסדרות לגביהן מבוקשות ההצעות כאמור בטבלה שבסעיף 4 .ככל שהתאגיד יעדכן את הטבלה, יפורסם עדכון טרם פתיחת הקול קורא הבא. 

3 .התאגיד מבקש הצעות לסדרות מתוסרטות בדגשים הבאים: 

א. סדרות שההוויה הישראלית היא חלק בלתי נפרד מעולם התוכן שלהן והן רלוונטיות לצופה הישראלי ולמציאות חייו כאן. 

ב. סדרות המאירות פנים וזהויות רבות בחברה הישראלית על שלל גווניה. 

ג. סדרות עם רובד רגשי עשיר.


אופן הגשת הצעות

6 .ההצעות יוגשו כמפורט להלן: 

א. את ההצעות לסדרות וסרטי תעודה יש לשלוח אל כתובת הדואר האלקטרוני: [email protected] 

ב. בשורת הנושא במייל יש לציין "קול קורא – סדרות מתוסרטות" ולציין את סוג התכנית המוצעת בהתאם למפורט בסעיף 4 לעיל. לדוגמה: קול קורא סדרות מתוסרטות – דרמה קומית. 

ג. על ההצעה לכלול שלושה קבצים נפרדים, כמפורט להלן: נספח א' - חוברת ההצעה (Word) - בו ירוכז כל החומר המקצועי המפורט בסעיף 8 על תת נספחיו הנפרדים. נספח ב' - אישור הצטרפות למאגר המפיקים (אופציונלי) וחתימה על התחייבות .(PDF) קובץ תקציב (Excel) – בו תרוכז הצעת המחיר וכן כל מסמך נוסף הכולל נתון כספי הקשור להצעה. יש להכניס את הסעיפים התקציביים הרלוונטיים להצעה. אין להכניס את הצעת המחיר ו/או כל מסמך ו/או נתון הקשור להצעת המחיר אל חוברת ההצעה. 

ד. שאלות הבהרה בנושאי תוכן בהקשר להצעות יש להפנות לכתובת: [email protected] 

ה. שאלות הבהרה בנושאי תקציב והפקה יש להפנות לכתובת: [email protected]

לפרטים נוספים על תוכן ההגשה ובכלל, >>כנסו לפה<< ותלחצו על מגירת ה-"קול קורא".

ושיהיה בהצלחה!

(אל תשכחו ליהנות מהדרך;)