מפגש עם יוצר "האקדח מת מצחוק", "טיסה נעימה" ועוד

דייויד צוקר מגיע למפגש באוניברסיטה בהנחיית גורי אלפי. מצחיק!