נוהל הגשת בקשה להשקעה במסלול העצמאי (דל תקציב).

במסלול זה התקציב הכולל של הסרט (לרבות דיפרים) לא יעלה על 800,000 ש"ח.

• הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטי עלילה ישראליים באורך מלא (75 דקות לפחות) ואשר מצולמים ב- High Definition (H.D) או בפורמט דיגיטלי אחר.

• הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת ובהסכמת כל הגורמים בענף (להלן: "החלון").

• התנאים להשתתפות הקרן בהשקעה בהפקת סרטים המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי קולנוע ואשר מועד הקרנתם בטלוויזיה יהיה בתום ה"חלון".

• הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן. מרכיבי חבילת ההפקה יהיו חסויים ללקטורים.

• הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים הם חסויים. 

• תהליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך 4 חודשים ממועד ההגשה.

  •             ·        תסריטאי/ת – אין דרישת סף.
  •                      במסלול זה מפיק/ה הסרט יוכלו לשמש גם כבמאי/ת. 

השקעת הקרן:

א. הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטים עלילתיים דלי תקציב באורך מלא אשר יופקו ע"י יוצרים עצמאיים ושתקציבם אינו עולה על 800,000 ₪.

ב. הקרן תשתתף בהשקעה בהפקה בהיקף של לפחות 20% מתקציב ההפקה ו- 800,000 ₪ מקסימום ועל בסיס התקציב שיציגו המפיקים ושנבנה לפי עקרונות הקרן לבניית תקציב.

ג. הסרטים המופקים במסלול זה יוקרנו בהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע ובמסגרת חובת ההמתנה ל"חלון". 

הגשת הבקשה על פי המפורט בקישור הבא: הסבר לאופן ההגשה


שיהיה בהצלחה ואל תשכחו ליהנות מהדרך,
דניאלה דורון
תסריטאית ומנחת סדנאות כתיבת תסריט 
DraftRishon

ללמוד תסריטאות מתי ואיפה שבא לך קורס האון ליין המלא לתסריטאות

ללמוד תסריטאות עם עוד אנשים כמוך (ואיתי:)     סדנאות חיות