הזמנה להגשת הצעות לסדרות דרמה וקומדיה.
בימים אלו, בהם אנחנו יושבים ספונים בבית, אנחנו מקדישים לא מעט מחשבה לאיך תראה הטלויזיה ביום שאחרי הקורונה, ומה תהיה השפעת התקופה הזאת על יצירות הטלויזיה שיווצרו אחרי.
 אנחנו מזמינים אתכם, יוצריםות ומפיקיםות, להגיש הצעות לסדרת טלוויזיה או סדרת רשת (בכל ז'אנר) העוסקת בתקופה הנוכחית - ימי הקורונה, או בתקופת הפוסט קורונה והשפעותיה.
יש להגיש הצעה באורך 1-3 עמודים המתארים את רעיון הסדרה, תיאור קצר של הסיפור העונתי, דמויות, טון וכו.
אין להגיש יותר משלושה עמודים.
אין להגיש יותר מהצעה אחת ליוצר/ת.
יש להוסיף את שמות היוצריםות המגישיםות את ההצעה וביוגרפיה מקצועית קצרה.
את ההצעות יש להגיש עד ה 1 במאי.
 
יש לחתום על הצהרה משפטית - ללא חתימה לא תתקבל ההצעה. (ראו נוסח ההצהרה למטה)
 
קשת אינה מבטיחה לעשות שימוש באף אחת מן ההצעות
במידה וקשת תבחר באחת, או יותר, מבין ההצעות - היא תתקשר באמצעות חוזה עם יוצרי הרעיון.
מייל לשליחת הרעיונות: [email protected] 

 
הצהרה:
אני מצהיר/ה שהצעה המוגשת על ידי היא יצירה מקורית שלי שאינה מועתקת ואינה מפרה זכויות צדדים שלישיים, כי לא הצעתי הצעה זו או דומה לה לגורם אחר מלבד קשת וכי אמנע מלהציע הצעה זו או דומה לה לגורם אחר כל עוד קשת לא הודיעה לי כי הצעתי לא התקבלה או עד 31.12.2020, המוקדם מהשניים.
ידוע לי שקשת אינה מתחייבת לעשות שימוש בהצעתי.


שיהיה בהצלחה ושתזכרו ליהנות מהדרך,
דניאלה דורון
לייעוץ על ההצעה שלכםן - https://www.draftrishon.co.il/he/yeutz-ishi

סדרות דרמה וקומדיה לקשת