קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף פסטיבל הסרטים ירושלים שמחם להודיע כי התחרות לפיצ'פוינט קצרים נפתחה. המענק מיועד לסרטים קצרים בשלבי פיתוח של יוצרים עצמאיים וכוללת מענק הפקה על סך של 250,000 ש"ח
ההגשה תיסגר בתאריך 10/05/2020

הגשת בקשה
כללים ונהלים

שיהיה בהצלחה ושנזכור ליהנות מהדרך,

דניאלה דורון
לקביעת פגישת ייעוץ - https://www.draftrishon.co.il/he/yeutz-ishi

קוקו, יש מענק הפקה לסרטים קצרים