ראבל סרטים בשיתוף עם נירית ירון ואיילת מנחמי, מזמינים יוצרות ויוצרים להגיש הצעות לתסריטים עלילתיים המתרחשים בשנה הזאת בתל אביב, באורך של כ-30 דקות. במסגרת הפרויקט ייבחרו עד שמונה תסריטים לפיתוח ולהפקה של סדרת אנתולוגיה טלוויזיונית.

>>לקביעת ייעוץ אישי<<