לפרטים נוספים, תנאי סף והגשה>> https://nfct.org.il/weil-bloch-film-award-2020/