קישור לאירוע : https://us02web.zoom.us/j/86792038436


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<