הפסטיבל הבינלאומי ה-23 לסרטי סטודנטיות וסטודנטים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מכריזים על 

 קול קורא למיזם קצר על הדרך! 

והקונספט לשנת 2021 הוא - היא - הם - רֶוַח! 

יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנים לגשת עד ה25/02 ולהציג את הגרסה הקולנועית שלהם למושג רֶוַח 

כל האותיות החשובות והפרטים הנוספים, כאן


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<