ההגשה היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:
• סרטים עלילתיים באורך מלא – הפקה
• סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה
• סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח

סרטי תעודה:
(תחום זה כולל סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה)
• סרטי תעודה – הפקה
• סרטי תעודה – השלמה
• סרטי תעודה – פיתוח

סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע:
• סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.

הגשה עד ה-14.3.21

לפרטים נוספים ולהגשה, לחצו פה


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<