נורמה הפקות מחפשת את הפרויקט הבא ומזמינה יוצריםות בעלי ניסיון להגיש הצעות לפיתוח סדרה עלילתית. 

פרטים נוספים באתר החברה


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<
>>>לקביעת ייעוץ אישי<<<