"זה הקול, זה הצבע, זה הרגש, זה השכל, הכל מתערבב, מכיל ומפרגן"

אורית חי