תודה אמרתי? עוד פעם לא יזיק - תודה תודה תודה. לי היה מענין מאוד, את היית טובה אלי ולא התקמצנת בכלל בידע שיש לך ונתת והשבת לכל שאלה. והאישיות שלך כובשת. היה כיף וכבוד להכיר את החלק הזה ממך.