"על מתן העזרה, העידוד והדחיפה"

אפיק דור ותדהר שמיר