נהניתי מאוד. הכרתי אנשים מגוונים ואנשי מקצוע שכיוונו אותי למטרה