"כיוונו אותי למטרה"

טל אורן - הקפסולה

נהניתי מאוד. הכרתי אנשים מגוונים ואנשי מקצוע שכיוונו אותי למטרה