לכל מי שמתלבט על סדנת תסריטאות ועוד...
אמנם עוד לא מוכן התסריט הגדול, אבל "צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות".
יצירה אחת מוכנה באוויר בזכות דניאלה דורון, האישה והאגדה.
תודה על כל רגע ורגע מלימוד והנאה ועל התוצאה.