"מבהירה, מבארת ומאירה בחיוך"

יובל ירח

דניאלה מצליחה להעביר את הידע העמוק שלה במהירות. מבהירה, מבארת ומאירה בחיוך.