הסדנה נותנת את הכלים הבסיסיים ואף יותר מכך לכתיבת תסריט ומי שילמדו בה

יקנו להם מורה לחיים.