"אז לקחתי אוויר ונשמתי לרווחה, עכשיו אני יכול להעיד שאני קודם כל אתגעגע, דניאלה את אדם מיוחד ומלאה בהשראה, סידרת אצלי בראש את כל התוהו ובוהו והצבת עבורי רף שאני מאוד שואף אליו בחיי ובזכות הכלים שלימדת בצורה כה מקצועית אני יכול לצאת לדרך אסוף, מחובר ומודע מבחינה טכנית ובנוכחות הרגש והכי חשוב- " לא לשכוח להנות מהדרך", אז מכל הלב, תודה".