רוצים לגלות דרכי התמודדות עם תשובה שלילית? כנסו ל-
https://www.draftrishon.co.il/he/news/151