שאלון התסריטאות - דני רוזנברג על מוזה

שימו לב (חדדו אזניים) מה דני רוזנברג ("ג'וני ואבירי הגליל") עושה כשאין לו מוזה

 

לשיטות נוספות להתמודדות עם מחסום כתיבה:
https://www.draftrishon.co.il/he/news/142