להרצאות נוספות, לחצו: https://www.draftrishon.co.il/he/harzaot