ללמוד לכתוב תסריט וליהנות מהדרך,

>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<