אמאל'ה, אני נראית כמו משוגעת. 


ללמוד לכתוב תסריט וליהנות מהדרך,

>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<