שיהיה בהצלחה ואל תשכחו לזרום עם הדרך,

דניאלה דורון
 https://www.draftrishon.co.il/he/love-sadnaot