הדמויות שלנו לא נפגשו כרגע על המסך. 

כל דקה בתסריט היא קצה קרחון של מערכת יחסים ארוכה ומסועפת. נסו לזכור את זה ולתת לעבר של הדמויות את הכבוד הראוי לו. הדרך: שפה פרטית שידועה רק להן. 


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<