חצי שעה של תשובות כנות על תסריטאות, החיים, אכזבות, הצלחות ומה שחשוב באמת:


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<