שיהיה בהצלחה ושנזכור ליהנות מהדרך,

תסריטאות עם דניאלה דורון