קול קוראת | מענק פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא ליוצרות 2015 

עמותת נשים בתמונה בשיתוף מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וקרן רבינוביץ-פרוייקט קולנוע, גאות להודיע על פתיחת ההרשמה לפרויקט מענקי פיתוח ליוצרות 2015.

במסגרת הפרויקט יוענקו השנה 300,000 ₪ ליוצרות קולנוע ישראליות. כ- 5 מענקי פיתוח בסך 60,000 ₪ כל אחד.

הורדת טפסי הרשמה ופרטים נוספים על הפרויקט בלינק: iwff-development.tk

בפייסבוק: www.facebook.com/iwffi

ובאתר קרן גשר: www.gesherfilmfund.org.il

דמי הרשמה: 70 ₪
המועד אינו פתוח לסטודנטיות

תאריך אחרון לקבלת בקשות למענק הפיתוח 1.7.15
ב ה צ ל ח ה!!!