הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי וערוץ YES מזמינים יוצרים ויוצרות להגיש תסריטים לסרט עלילתי קצר בנושא הנבחר לשנת 2015:
שֶׁבַע
על ההצעות להציג שימוש יצירתי בספרה 7, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחברה ובתרבות הישראלית על כל גווניה ולשקף הלך רוח מקומי חברתי.
אורכה של ההצעה לא יעלה על 20 דקות ותקציבה הכולל לא יעלה על 175 אלף ₪.
6 התסריטים שייבחרו, יזכו למענקי פיתוח בסך של 5,000 ₪.
לטובת שכתוב גרסת תסריט להפקה. כמו כן, יתלוו לשלב הפיתוח עורך/ת תסריט.
בשלב השני ייבחרו 3 תסריטים שיזכו במענקי הפקה בסך כולל של 420,000 ₪.
מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 2/8/15
בשעה 13:00

לקריאת תקנון, כללי וטופס ההגשה