הפקת סדרת טלוויזיה, הפקת סרט קולנוע באורך מלא עם "חבילת הפקה" הפקת סרט קולנוע קטן תקציב, תסריטים ללא "חבילת הפקה" ופיתוח תסריטים לקולנוע לסדרות טלוויזיה, ולניו מדיה' השקעה בהפקות אנימציה בינלאומיות, תמיכה בהפקות בינלאומיות עתירות תקציב ובמסלול גמר הפקה בירושלים לפרויקטים שלא קבלו את השקעת המיזם

מועד ההגשה יתקיים בין התאריכים 11/10/15-15/10/15

כמו כן בין התאריכים 6/9/15 ועד ה 10/9/15 יתקיים מועד מיוחד להגשת פרויקטים במסלולים הבאים בלבד:
תמיכה בהפקות בינלאומיות עתירות תקציב
גמר הפקה בירושלים

את ההצעות יש להעביר ידנית למשרדי המיזם בכתובת: בית הנסן - רחוב גדליהו אלון 14, ירושלים, בכל יום מימי ההגשה עד השעה 15:00.
מידע מפורט על נוהלי הגשה והמסמכים הנדרשים להגשהבאתר המיזם

בהצלחה ותבלו בירושלים :-)