"צריף" - כתב העת של המסלול לכתיבה יצירתית - מזמין אתכם לשלוח יצירות לגיליון השלישי של צריף שיראה אור במאי 2016.

ניתן לשלוח תסריטים, סיפורים, מחזות ומסות. יש לשלוח עד שתי יצירות שלמות שהיקפן לא יעלה על 3000 מילים כל אחת (שירה שלחו עד חמישה שירים מנוקדים בניקוד תקני או בניקוד מסייע של מילים בעייתיות).
מדור מיוחד יוקדש בגיליון ליצירות שיש בהן יסודות פנטסטיים; הכותבים מוזמנים לפרש זאת בכל דרך שיבחרו.
כתב העת צריף הוקם ב־ 2014 על ידי שמעון אדף וסטודנטים במסלול. הוא משמש במה ליצירות מקור שלא פורסמו מעולם, ופתוח לכול.
את היצירות יש לשלוח עד 24 בינואר 2016 , כצרופת Word בפורמט: "שם המחבר_כותר", בגופן קריא (גודל 13) וברווח של שורה וחצי.
יצירות שיגיעו אחרי מועד זה יעברו לבחינה בשנה הבאה. כתובת למשלוח: [email protected]