החממה למדיה ויזואלית וסביבה

יום עיון, תחרות תסריטים ומענק פיתוח