מסלול פיתוח תסריטים לסרטים עלילתיים באורך מלא בתחום הייעודי


הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מכריזה על מסלול פיתוח תסריטים לסרטים עלילתיים באורך מלא בתחום הייעודי

ליוצרות ויוצרים מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית בלבד

ייבחרו עד 2 פרויקטים, שיקבלו מענקי פיתוח וכתיבת תסריט
בסך של עד 40,000 ₪

שימו לב: ההגשה תעשה בשיתוף חברת הפקה בעלת ניסיון מוכח בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא שהופצו בבתי הקולנוע.

המסמכים הנדרשים להגשה:

  • תקציר הסרט (עד 4 עמודים)
  • דף תיאור דמויות (עמוד אחד)
  • הצהרת כוונות אישית, הכוללת הסבר כיצד ובאיזה אופן היוצר והפרויקט משתייכים לפריפריה ומייצגים אותה
  • תקציר ביוגרפיה מקצועית של היוצרים (עמוד אחד כ"א)
  • תקציב פיתוח (עד 40,000 ₪), כולל מקורות מימון נוספים, במידה וקיימים

ההגשה תתבצע באמצעות הטופס המקוון באתר הקרן 
ועד לתאריך: 14.6.2016

בהצלחה! אתר הקרן החדשה