עד 6/9 | קרן גשר מודיעה על פתיחת מועד חדש להגשת הצעות לפיתוח הפקה והשלמת סרטים עלילתיים קצרים

ניתן להגיש סרטים בתחום העלילתי והאנימציה בלבד, באורך בין 5 ל-15 דק׳, במסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

השקעת הקרן במסלולי ההפקה לא תעלה על 80% מתקציב הפקת הסרט בפועל, ובכל מקרה לא יותר מסכום תקרת היקף ההשקעה כפי שיקבע ע”י המועצה הישראלית
לקולנוע.

מועד אחרון להגשה: 6/9/2020 בשעה 12:00

לכל הפרטים ולהגשה


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<
>>>לקביעת ייעוץ אישי<<<

תסריט לסרט קצר