תאגיד השידור הציבורי מחפש הצעות לסדרת דרמה רומנטית מתוסרטת:
פרטי הקול הקורא
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 17.08.20 בשעה 23:49
תאריך אחרון להגשה 20.09.20 בשעה 23:49

לתוכניות תרבות ובידור:
פרטי הקול הקורא
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 02.08.20 בשעה 23:49
תאריך אחרון להגשה 16.08.20 בשעה 23:49

ולתכניות דו-לשוניות (דוברות עברית-ערבית) לילדים ונוער ולכל המשפחה:
פרטי הקול הקורא
תאריך אחרון לשאלות הבהרה 13.07.20 בשעה 17:00
תאריך אחרון להגשה 04.08.20 בשעה 17:00

פרטים נוספים והבהרות בעמוד המכרזים והקולות הקוראים באתר התאגיד - תחת הכותרת 'קול קורא'


ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<
>>>לקביעת ייעוץ אישי<<<