מוזמניםות להגיש הצעה לפיתוח סרט עלילתי קצר העוסק בתכנים וגיבורים להט"בים:
הפרויקט הנבחר יקבל מענק בסך 10,000 ש"ח!
מועד אחרון להגשה - 15.11.20, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים!

- לא יאושרו דחיות לסיום מועד ההגשה האמור
- יש להגיש את ההצעות באופן אנונימי, כנדרש וכמפורט במסמך הכללים והנהלים
- הודעה על הפרויקטים שיעלו לשלב הפיצ'ינג תצא ליוצרים/ות ב-18.11.20
- יוצרי הסרטים שיבחרו ישתתפו באירוע פיצ'ינג שיתקיים ב-20.11.20
-ההכרזה על הפרויקט הנבחר לקבלת המענק תתקיים ב-21.11.20 במסגרת אירוע הנעילה של הפסטיבל

לטופס ההגשה >> https://gesherfilmfund.org.il/Submissions/#shorts

ללמוד תסריטאות וליהנות מהדרך,
>>תסריטאות עם דניאלה דורון<<
>>>לקביעת ייעוץ אישי<<<